Privatesia

RREGULLORE E PRIVATËSISË

Kjo rregullore e privatësisë është plotësuar për t’i shërbyer sa më mirë atyre që janë të shqetësuar për përdorimin në rrjet të “Informacionit personal të identifikueshëm” (IPI). IPI, bazuar në legjislacionin për privacinë dhe sigurinë e informacionit në Mbretërinë e Bashkuar, është informacion që mund të përdoret veçmas apo dhe me të tjerë për të identifikuar, kontaktuar apo lokalizuar një person, apo për të identifikuar një individ. Ju lutem lexoni rregulloren tonë të privatësisë me kujdes, për të patur një kuptueshmëri të qartë për mënyrën se si ne mbledhim, përdorim, mbrojmë apo në çfarëdo mënyre tjetër përballemi me informacionin personal të identifikueshëm tuaj në përputhje me website tonë.

Çfarë informacioni personal mbledhim ne nga njerëzit që vizitojnë blogun, website apo aplikacionin tonë?

Kur porosisni apo rregjistroheni në website tonë, për këtë qëllim mund t’ju kërkohet të fusni të dhënat e emrit, adresën e postës elektronike, informacione mbi kartën e kreditit apo dhe detaje të tjera, të cilat ju ndihmojnë në veprimin që po kryeni.

Kur e mbledhim ne informacionin?

Ne mbledhim informacione nga ju, kur ju rregjistroheni në website tone, porosisni  një produkt, regjistroheni në gazetën tonë elektronike, plotësoni një formular apo fusni informacione në website tonë.

Si e përdorim ne informacionin tuaj?

Ne mund të përdorim informacionin që mbledhim nga ju kur rregjistroheni, bëni një blerje, regjistroheni për gazetën elektronike, i përgjigjeni një sondazhi apo komunikimi publicitar, lundroni në website apo përdorni disa website të tjerë, në mënyrat e mëposhtme:

Për të kategorizuar eksperiencën e përdoruesve në mënyrë që të na mundësojë ne, që t’ju dërgojmë llojin e informacionit apo të produktit në të cilin jeni më të interesuar.

Për të përmirësuar website tonë me qëllimin e ofrimit të një shërbimi sa më të mirë.

Për të na mundësuar ne, një shërbim sa më të mirë  ndaj jush, në përputhje me kërkesat tuaja ndaj shërbimit të klientit.

Për të administruar një përmbajtje, reklamë, sondazh apo ndonjë përbërës tjetër të website.

Për të zbatuar sa më parë blerjen tuaj.

Për t’ju dërguar mesazhe elektronike periodike që kanë të bëjnë me produktin që keni blerë apo dhe me produkte e shërbime të tjera.

Si i mbrojmë ne të dhënat e vizitorëve tanë?

Website ynë kontrollohet rregullisht për ndonjë problem apo dobësi sigurie në mënyrë që vizita juaj në website tonë të jetë sa më e sigurt.

Informacioni juaj personal ruhet në rrjete të sigurta informacioni dhe është i arritshëm për një numër të kufizuar personash të cilët kanë të drejta të veçanta për sisteme të tilla dhe që janë të detyruar të mbajnë informacionin sekret. Gjithashtu, të gjitha të dhënat delikate për llogaritë bankare e kartat e kreditit që ju ofroni, janë të koduara nëpërmjet tekonlogjisë Secure Socket Layer (SSL) apo Ligji mbi Kasafortën e Sigurtë.

Ne përdorim një shumëllojshmëri masash sigurie kur një përdorues bën një porosi dhe fut, shton apo hap të dhënat e tij, me qëllim ruajtjen e sigurisë së të dhënave personale të përdoruesit.

Të gjitha pagesat zbatohen nëpërmjet një ofruesi portëkalimi dhe nuk vendosen apo zbatohen në serverat tanë.

Përdorimi i informacionit nga palë të treta

Ne nuk u shesim, tregtojmë apo dërgojmë në asnjë mënyrë palëve të treta informacionin tuaj personal të identifikueshëm, nëse ne nuk ju informojmë ju për këtë më përpara. Kjo nuk përfshin bashkëpunëtorët tanë në mirmbajtjen e website dhe palë të tjera të cilat na mbështesin në përdorimin e website tonë, drejtojnë biznesin apo ju shërbejnë, për sa kohë këto palë kanë rënë dakord që të ruajnë sekretin e të dhënave. Ne gjithashtu mund të dorëzojmë informacionin tuaj nëse ne besojmë që dorëzimi është në përputhje të plotë me ligjin, forcon rregulloret tona të website, apo mbron të drejtat, pronën, sigurinë tonë, apo të të tjerëve.

Gjithsesi, informacioni i paidentifikueshëm personal i visitorëve mund t’ju shpërndahet palëve të treta për reklama, sondazhe apo përdorime të tjera.

A lejon website ynë sjellje gjurmuese prej palëve të treta?

Është shumë e rëndësishme të dini që ne lejojmë sjellje gjurmuese të palëve të treta.

Ligji i ndalimit të mesazheve elektronike

Ligji i ndalimit të mesazheve elektronike është një ligj që vendos rregulla për mesazhet elektronike tregtare, vendos kërkesa për mesazhet tregtare, ju jep të drejtën marrësve që të ndalojnë marrjen e këtyre mesazheve dhe vendos dënime të forta për moszbatimin e ligjit.

Ne mbledhim adresat tuaja të postës elektronike me qëllim:

Për të dërguar informacion, përgjigjur ndaj kërkesave apo pyetjeve.

Për të zbatuar porositë e blerjes dhe për të dërguar informacion e përditësim në lidhje me porosinë.

Për t’i përfshirë në listën tonë tregtare apo për të vazhduar me dërgimin e mesazheve elektronike klientëve tanë edhe pasi blerja ka përfunduar.

 

Për të qënë në përputhje me Ligjin e ndalimit të mesazheve elektronike ne biem dakord si më poshtë:

MOS përdormi i adresave fallco të individëve apo  të postës elektronike.

Publikimin e adresës të aktivitetit tonë tregtar.

Vëzhgimi i mesazheve elektronike për ankesa ndaj shërbimit tregtar të palëve të treta, nëse përdoret një sistem i tillë.

Zbatimi i menjëhershëm i kërkesave për çrregjistrim.

Lejimi i përdoruesve të çrregjistrohen duke përdorur një link në fund të çdo mesazhi elektronik.

Në çdo kohë që ju dëshironi të çrregjistroheni prej marrjes në të ardhmen të mesazheve elektronike, ju mund të ndiqni udhëzimet në fund të çdo mesazhi elektronik.

 

Na shkruani

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë rregullore të privatësisë ju mund të na shkruani në adresën e mëposhtme:

email: thealbanianfitness@gmail.com

 

© Copyright 2016-2017 All rights reserved. | The Albanian Fitness

A ju pelqeu ky postim? Ju lutemi shperndajeni :)

A ju pelqeu ky postim? Ju lutemi shperndajeni :)